Ước mơ của Thúy

IM0007111

Nụ cười của Thúy – The sanguine smile of Thúy

IM0007011

Em viết ước mơ của em – “I have my little own dream”

Ước mơ ngàn hạc giấy

Ước mơ ngàn hạc giấy – The dream of thousand paper cranes

IM0007041

Khoa ung bướu Nhi – BVUB – Department of Pediatric Oncology – Cancer Hospital of Hồ Chí Minh city.

Vang trang yeu thuong

Vầng trăng yêu thương – The Moon of Love

IM0007031

Tủ sách “Quà tặng thời gian” – The bookshelf “The present of Time” for the children in Pediatric Oncology department.

***Thúy has gone on 2nd November 2007. Thousands of white rose for you!