Entry for March 17, 2008

Tao lại bị mày đánh trúng một cú nữa. Một cú đau điếng…

Không ngờ trận chiến chỉ mới bắt đầu mà tao đã trúng nhiều đòn quá. Tao cứ nghĩ tao là đứa lì lợm lắm chứ, vậy mà ít nhất đã hai lần tao phải rơi nước mắt vì trúng đòn của mày. Đau quá. Lần này còn cảm giác đau hơn lần trước.

Nhưng tao biết lần này trúng đòn một phần vì tao ko lường trước được mọi chuyện. Tao đã phạm sai lầm, đã một chút khinh địch. Mày đã đánh trúng tao.

Nhưng mày vẫn chưa làm tao gục ngã được đâu.

Cuộc chiến này sẽ còn dài, sau mỗi lần trúng đòn tao tin là tao sẽ mạnh mẽ hơn.

PS: Xin gửi lời chia buồn chân thành đến Tú và gia đình

2 comments on “Entry for March 17, 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s