Entry for July 06, 2008

Kiên Giang 1/2010
Sao bỗng dưng thèm được dẹp hết mọi thứ sang một bên, khoác balô lên vai và đi lang thang dọc đất nước này quá!

2 comments on “Entry for July 06, 2008

  1. Tao cũng thèm, nhưng thèm rộng hơn. Cả thế giới này. Tới đâu làm kiếm tiền tới đó. Bồi bàn, rửa chén…
    Nhưng để làm 1 cú hích ban đầu, chắc phải lo cày bây giờ đã.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s