Cơn mưa chiều nay

Trong Sỏi Đá cùng với bài học nhiếp ảnh đầu tiên…. 🙂

Cơn mưa chiều…

Picture 147

Picture 141

Sau cơn mưa rào trái mùa

Picture 151

Còn đây Sỏi Đá:

Bạc hà sữa

Đèn chiều

Chiều

Sỏi đá rêu phong, sỏi đá không quên chân người…

Sỏi đá

Rainy evening in Sỏi Đá coffee bar

In Soi Đá Coffee Bar with my first basic lesson in photograpy

Cơn mưa chiều… – Rainy in the evening

Picture 147

Picture 141

Sau cơn mưa rào trái mùa – Afte the sudden rain

Picture 151

Còn đây Sỏi Đá – Sỏi Dá coffee bar

Bạc hà sữa

Đèn chiều

Chiều

Sỏi đá rêu phong, sỏi đá không quên chân người…

Sỏi đá