Vườn khuya

Vườn khuya

Vườn khuya đóa hoa nào mới nở, đời tôi có ai vừa qua….